EXECUTIVE BOARD

Fall 2019 – Spring 2020

Mingxuan Cai

President

Chencheng Tao

Internal Vice President

Bin Gui

External Vice President

bg5ub@virginia.edu

Haoxiang Zhang

Secretary/ Historian

hz4tt@virginia.edu

Rui Ma

Treasurer

Licheng Dong

Treasurer

Shuyang Liu

Social Chair/ Rush Chair

sl3ta@virginia.edu

Po Wei Tsao

Publicity Chair

Wenyu Liao

Parliamentarian

Hongyang Qi

Alumni Chair

Please reload