ACTIVE BROTHERS 2019-2020

Roster

 

Alpha Line (6)

Spring 2009

#1 James (Zhenyu) Liao aka Chameleon

#3 CJ (Sijie) Xia aka Babel

#4 Wenhong You aka Razor

#5 Yiran Yao aka Big P

#6 Harry (Qihan) Zhang aka Highway

#7 Sam (Shanshan) Li aka Lovaboi

 

Beta Line (2)

Fall 2009

#2 Yizhou Jing aka Chunky-ng

#3 Christopher Myers aka Hybrid

 

Gamma Line (1)

Spring 2010

#1 Yu Nan aka Leonidas

 

Delta Line (2)

Fall 2010

#1 Shen Gao aka Pokerface

#3 Xia (Fred) Huang aka Com’on

 

Epsilon Line (3)

Spring 2011

#1 Shawn (Fangzhong) Luo aka Medic

#2 Jayson (Zhixing) Luo aka Lil Prinz

#3 Alex (Jiankun) Chen aka Post Master

 

Zeta Line (2)

Fall 2011

#5 Stan (Fenjun) Zhang aka Mr. Modest

#6 Alex (Hangchen) Qu aka Chilaxus

 

Eta Line (3)

Spring 2012

#1 Mark (Bowei) Ma aka Pukemon

#3 Shin (Xinyuan) Hu aka Homegame

#4 Tianye Song aka Dos Equis

 

Theta Line (1)

Fall 2012

#2 Victor (Wei) Xiong aka Nevermore

 

Iota Line (5)

Spring 2013 

#1 Sean (Shengshun) Zhou aka Roomie

#2 Shaoran Sun aka Prime Ape

#3 Haoran Li aka Archimedes

#4 Ace (Zihan) Ni aka Jelly Fish

#5 Pogu Zhou aka M&M

 

Kappa Line (2)

Fall 2013 

#1 Justin (Jianqiao) Cui aka Goodman

#2 Zhehao Li aka Narkissos

 

Lambda Line (2)

Spring 2014

#1 Tian Wang aka Ice Cube

#2 Johnny (Yitong) Wang aka Sonic

 

Mu Line (2)

Fall 2014

#2 Tingyong Duan aka Don Pinkman

#3 Ketao Yin aka SeaLion

 

Nu Line (5)

Spring 2015

#1 Sicheng Zhou aka XC

#2 Yixuan Qian aka Machopper

#3 Tianlei Wu aka Confucius

#5 Bowei Sun aka Rolladie

#6 Xianyue Wang aka Thir

 

Omicron Line (1)

Spring 2016

#2 Zeyan Liu aka J.T.A.

Pi Line (4)

Fall 2016

#1 Jeff (Mingjie) Chen aka Slowbro

#3 Peicong Zhang aka Scarecrow

#4 Jiayuan Dong aka GumTau

#5 Zichu Wang aka Tigga

Rho Line (1)

Spring 2017

#3 Alex (Yuxuan) Xia aka Alexa

Sigma Line (3)​

Fall 2017

#1 Kerry (Yishi) Chen aka Wingman

#2 Boxin Zhao aka Magikarp

#3 Eric (Pengyuan) Lu aka F.Gumpo

Tau Line (7)

Spring 2018

#1 Chenan Shen aka Lil.Flat

#2 Tony (Tianhe) Li aka Hitman

#3 Mike (Mingxuan) Cai aka BaeMax

#4 Ivan (Ziyue) Wang aka Bluffet

#5 Allen (You) Wu aka Spongeo

#6 Eric (Bin) Gui aka Xavi

#7 Mark (Chencheng) Tao aka Young.M

Upsilon Line (7)

Spring 2019

#1 Arthur (Hongyang) Qi aka High Septem

#2 Haoxiang Zhang aka Hulc++

#3 Wilson (Wenyu) Liao aka MKJ

#4 Leon(Shuyang) Liu aka Corléone

#5 Licheng Dong aka Snorlax

#6 Richard (Rui) Ma  aka Mareal

#7 Po Wei Tsao aka Groot